Török-Zselenszky Tamás: Méhdi levelei Smirnához

Feltárulhat-e a valós történelem, amelyet nem a „győztesek” írtak?

Csakis az Egy valóban. Csakis a lélekben. Azonban
akik ezt meglátják. legyenek méltóságosak; bölcsek
és szeretettel erősek, erejükben kegyesek! Nem az
számit, hogy milyen rossz történt az úton, hanem az,
hogy mit sikerült megőriznetek az eredendő jóból.
Feltárulhat-e a vallás mögötti vállalás. a sallang mögötti valóság?
Minden ilyen irányzat külön egész, így ha megnézzük,
melyik irányzatban hány rész a tiszta valóság, és az
abszolútum, eszerint egész jól áll ez is, az is, de vannak
irányzatok, amik nagyobb részben tiszták, vannak,
amik kisebben. A legtisztább és teljesen tiszta olyan
irányzat lenne, ami semmi sallangot nem tartalmaz;
ezt maximum sokból lehetne összegyúrni. Az is érdekes,
hogy egy ilyen összegyúrás folyamán kiderülne.
hogy ami tiszta bennük, mindegyikben, az nem is az
irányzatok eleme, hanem tőlük függetlenül is egy
egyetemes értékrend, minőség, evidencia. Ennyi erővel
inkább arról beszélünk, ha irányzatról beszélünk, hogy
melyik mennyi sarat kent rá ezekre az amúgy is létező
és élő evidenciákra. Nem az irányzat találta fel az
evidenciákat, hanem jött, bekapta, rátelepedett, bekente
sárral, és azt mondta, hogy Ő az evidencia.
Így. Az ideális összegyúrás nem úgy mehetne végbe.
Ha egy újabb irányzatot alkotna valaki megint.
Hatszázhatvanhatodiknak; hanem ha az egyetemes,
amúgy is létező evidenciákról lefejtené az összes
sarat, sallangot és kérget és nevet és irányzatot és
keretet és intézményt. Tessék megtenni! Mivel kint
arrogancia lenne megtennünk, tegyük meg az egyetlen
„helyen” ahol nem arrogancia: önmagunkban!

Ha próbatételeket kell kiállnotok, nyugodtan adjátok
a legtöbbet, a legjobbat, ne gazdálkodjatok, hanem
szeressetek, mert végtelen kinccsel váltok eggyé,
amikor elengeditek a félelmet, az önös vágyakozást,
és az illúzió-kincseket! A jóakaratúak hite nem kétezer
éves, hanem a világ eleje előttről folyamatos bölcsesség,
amely látja, tudja, érti, és örökíti a látható és
láthatatlan Multiverzum valóságát.

Független minden
intézményesített hiedelem- és megélhetési, hódító,
kizsákmányoló, butító, hamisító vallástól, tudománytól,
rendszertől; mert ez Élet, Világosság, bölcsesség,
szeretet, és szerves, működő, élő, természetes, erényes,
jóra tekintő, jóra törekvő, gondoskodó, másokat
közvetetten emelő, felmutató és nem beavatkozó,
szabad, nem intézményesített, éteri tudomás.
Akiben él mindez, nem térít, nem bizonygat, nem
háborúzik, nem támad, nem haragszik, nem másokban
akar rendet tenni, hanem önnön erényeinek pallérozásával
törődik, hogy a megakadályozhatatlan, a
kikerülhetetlen, az elodázhatatlan „idejében” is legyen
létező, akiben Élet, Világosság, Bölcsesség van, hogy
legyen, akiből a világ újjászülethet!
Tisztelet a harcosoknak, akik a legtöbbet adják, akik
békeidőben a szegényekről gondoskodnak, és nem
bosszankodnak ehelyett; és akik a béke megőrzéséért
szólalnak fel, és akik sosem támadnak, csakis védekeznek,
a láthatatlan a tanúja helyes szándékuknak!
Katonákból harcosokká, harcosokból lovagokká,
lovagokból bölcsekké, bölcsekből teljesekké legyenek!
Tisztelet a szellemi forradalmároknak, akik tudják,
hogy az egyetlen olyan forradalom, amelynek mindenki
győztese lehet, az a szellemi forradalom, a hiszékeny,
hitetlen, elégedetlenkedő, tompult tömegek bölcsesség
általi néppé emelése, bölcs nemzetté szeretése;
hogy aztán az a bölcs nemzet már tudja azt,
hogy honnan jöttünk, hová tartunk, és miért! 

Tisztelet a hitetleneknek, akik istenségek nélkül is
felkelnek reggel, és a semmiért is elindulnak, hogy
éljenek; képzeljétek mire lesznek képesek, ha meglátják
a láthatatlant, és megértik a rejtezőt! Könnyű azoknak,
akiknek Istenük van, akik tudják, hogy örökké élünk, Ők
már nem félnek, nem szenvednek bensőjükben, Nekik
sokkal könnyebb a testi kínt viselni és a véggel szembeállni.
Tisztelet a hívőknek, akik nem tudnak, nem látnak,
nem bölcsek, hanem elveszettek, hiszen Ők nem tudják
a teljességet, mégis igyekeznek az ismeretlen felé is,
akkor is, ha nem is tudják, hová. Akik úgy is segítenek.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. további információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close