Rudolf Steiner: A kereszténység mint misztikus tény. Misztika az újkori szellemi élet hajnalán

1790 Ft

Az összeállítás Rudolf Steinernek két filozófiai jellegű művét tartalmazza. A kereszténység, mint misztikus tényben Rudolf Steiner végigvezeti az olvasót az ókori bölcsektől az evangéliumokon keresztül egészen Szent Ágostonig, és kimutatja, hogy lényegében valamennyien egyfajta misztériumbölcsességet képviselnek. A „Misztikában” többek között Eckhart Mester, Nicolaus Cusanus, Paracelsus, Jacob Böhme, Giordano Bruno és Angelus Silesius kerül a szellemtudomány révén új megvilágításba.

„Amit e könyv „misztikus megismerésnek” nevez, az megmutatja, hogy a kereszténység forrása a kereszténység előtti kor misztériumaiban teremtette meg előfeltételeit. E „kereszténység előtti misztikában” rátalálunk arra a termőtalajra, ahol a kereszténységet önálló mivoltában érthetjük meg, bár a kereszténység előtti misztikából történő kialakulását követjük. E szempont mellőzésével könnyen félreismerhetjük ezt az önállóságot, azt gondolva, hogy a kereszténységben csak az fejlődött tovább, ami a kereszténység előtti misztikában még megvolt. Korunk számos nézete esik ebbe a hibába, a kereszténység tartalmát a kereszténység előtti szemléletekkel hasonlítják össze, és úgy vélik, hogy a kereszténység csak ezek továbbfejlődése. Könyvünk rá akar mutatni arra, hogy a kereszténység úgy feltételezi az őt megelőző misztikát, mint a növényi csíra a termőtalajt. A kereszténység lényegének sajátosságát keletkezésének megismerésével hangsúlyozni kívánja, nem pedig elmosni.”

Rudolf Steiner a könyv előszavában

1 készleten

Cikkszám: 506 Kategória: Product ID: 8775

Leírás

„A szellemi szem csak hozzásegíti őt ahhoz, hogy a fizikai szemmel látottakat magasabb megvilágításban lássa. Nem tagadja annak a valóságát sem, amit fizikai szemével látott, csak a látottakból egy azelőtt nem észlelt új fény árad. Most tudja, hogy azelőtt csak egy alacsonyabb rendű valóságot látott. Ugyanazt látja most is, de egy magasabb rendű valóságban, a szellembe ágyazva. Most az a fontos átérzi-e azt, amit lát? Akinek csak a fizikai világgal szemben vannak eleven érzései, az a magasabb valóságot délibábnak, puszta fantáziának látja. Érzései csak a fizikai világhoz igazodnak. Légüres térben mozog, ha a szellemi képleteket akarja felfogni. Ezek visszahúzódnak tőle, ha utánuk nyúl. „Merő” gondolatok. Gondolja őket, de nem él bennük. Csak képek, de megfoghatatlanabbak az elsuhanó álmoknál. Az ő valóságával szemben csak ködképek, eltűnnek az érzékei által közvetített szilárd, önmagában jól megépített valóság előtt. Másképpen van annál, aki érzéseit a valósággal szemben megváltoztatta. Számára a fizikai valóság elvesztette abszolút biztosságát, feltétlen értékét. Nem kell, hogy érzékei és érzései eltompuljanak. De kezd kétessé válni feltétlen uralmuk. Valami egyébnek adnak teret. A szellem világa kezdi ezt a teret élettel betölteni.”

„Ami tehát a régi misztériumkultuszban a misztériumtemplomok mélyén játszódik le, azt a kereszténység világtörténelmi ténnyé tette. Jézus Krisztus köré, a beavatott, az egyedüli nagy beavatott köré gyűlt a közösség. Nekik mutatta meg, hogy a világ isteni eredetű. A keresztény közösség számára a misztériumbölcsesség elválaszthatatlanul egybeforrt Jézus Krisztus személyével. Amihez régebben a misztériumok útján lehetett eljutni, annak helyébe lépett az a hit, hogy Krisztus élt, és hogy követői voltak. A misztikus módszerrel elért eredmények egyes elemeit a keresztény közösségben most már az a meggyőződés helyettesítette, hogy a földre szállt Igében maga az istenség volt jelen. Már nem volt egyedül irányadó, amire minden egyes ember szellemének hosszú időn át kell előkészülnie, hanem amit azok hallottak és láttak, akik Jézus körül voltak és amit ők ránk hagytak:
„Az kezdettől fogva vala, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjéről – amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk.”

                        Idézetek a könyvből

Szerző: Rudolf Steiner
ISBN: 9630071878
Oldalak száma: 229 oldal
Fedél:   puha
Súly: 285 g (+boríték)
Kiadó: Genius kiadó

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. további információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close