Héty Péter: Mária Magdolna

A nő megkérdezte: „Milyen lesz? Isten országa.”
A férfi felelt: „Olyan, akár egy mag. Egyetlen szem
mustármag… amit egy asszony elvetett a kertjében.
És az nőtt és nőtt. És az ég madarai fészket raktak az
ágai közt.”

A film ezzel a mottóval indul, s zárul. Eszerint is épül fel: szemtanúi lehetünk ahogyan ez a szellemi mag egy arra érzékeny emberi lényben feléled, kikel és olyan gyümölccsé érik, mely másokban is képes magként, új termésként kihajtani, átadni a benső út tanítását. Aki erre az üzenetre nem nyitott, az képes megakadni annál, hogy mindez egy nő alakjában, egy adott történelmi környezetben kerül bemutatásra, ugyanis a film legtöbb kritikája megállt a feminizmus emlegetésénél. A korabeli állapotokról hű képet festő film, ugyanis egy akkori nő helyzetén, szemén keresztül mutatja be a krisztusi misztériumtörténetet. Ő a magdalai Mária. Egy nyakatekert mellékcsapásként
megemlíthető, hogy az amigdala szerepe az agyban a legújabb kutatások szerint az érzelmek feldolgozása,
neuronjainak válaszreakciói pedig hatással vannak a szívre, mely szellemi központunk. De ezt gyorsan eresszük is el.

A film vállalt egy olyan feladatot is, hogy a két legismertebb Mária nevű tanítvány (Jézus anyjával nem számolva) közötti különbségeket a köztudatban helyre tegye, a magdalai történetét letisztázva. A címszereplő nem azonos Betániai Máriával (Márta és Lázár húga), és különösen nem a ,,rossz hírű nő”-vel, akiről Lukács evangélista néven nevezés nélkül ír (Lk 7,36). Mindössze az utókor, a kanonizálási törekvés mosta össze őket helytelenül, s vitte be ezeket a köztudatba (nagymértékben Gergely pápa 591-es kijelentésének köszönhetően). Az újszövetségi kutatások mára igazolták a keleti egyházat, ahol külön-külön tisztelik Betániai Máriát, valamint Magdalai Máriát. Utóbbit 2016-ban végül már a Vatikán is az apostolok szintjére emelte. Magdala sózott haláról híres halászati központ volt a Genezáreti-tó nyugati partján. Itt él főhősnőnk, aki valóban hősiesen bátor, hisz az ószövetségi tradíciók szerint élők másodrangúként tekintenek rá is, mint minden nőre, de ő nem mindenben veti alá magát ezeknek a hagyományoknak. Talán azért sem, mert már felébredőben van benne az igazságnak ama benső szelleme, amely később az őbenne ezt felismerő Jézus hatására bontakozik ki igazán.

Garth Davis rendező rávilágít a krisztusi tanítás külső értelmezésének problematikájára is, finoman szembe helyezve a benső úttal (lásd exotéria és ezotéria, konfucianizmus és taoizmus, stb), s talán pont ez a film egyik lényegi mondandója. Péter személyén keresztül a féltékenység, a mesterhez való közelebb kerülés, saját külső lényünk előtérbe helyezése, a pozíciószerzés sóvárgása jelenik meg, míg Júdásnál azt látjuk, hogy a külső világban akar a spiritualitás által forradalmat, változást elindítani. A hitből eredő ilyen külső törekvéseknek a mai napig is tetten érhető ezer féle vetülete, uralkodó szerepe, talán ezért is aktuális ennek az alkotásnak a kiegyenlítő hatása. A filmben az apostolok ezek miatt próbálják meg degradálni Mária (arámi és héber nyelveken Marjam és Mirjám) fontosságát, nem veszik komolyan spirituális, benső megközelítését, miközben azért teljesen hiteles, egyszerű, szerethető figurákként látjuk őket, amint járják saját útjukat. Ennek megjelenítésétől, a hiteles jellemábrázolásoktól, és a kor realisztikus bemutatásától igazán jelentős ez a film. Erényeként említhetjük a túlzásoktól mentes képi- és hangulati
megjelenítést is, mely se túl drámai, se túl kiszínezett, leginkább emberi, elgondolkodáshoz teret adó, ezért a mai filmeknél lényegesen lassabb tempójú, csendesebb. Az ismert karakterek megjelenítésében is egyedi, visszafogott, szakít a konvenciókkal, melyek a címszereplő esetében is teljesen téves beidegződéseken alapulnak. S ha már az erényt említettük, akkor mondjuk el azt is, hogy a film nagy részében talán némi hiányérzete is lehet a nézőnek, hogy nem mondatnak ki azok a dolgok, melyek egy komoly keresőben megfogalmazódnak, s ezzel a film végéig várni kell. Talán nem akartak az alkotók nagyon elrugaszkodni az írásokban ránk maradtaktól sok új dialógus írásával.

Nem csak a Szent Írás hiteles megjelenítése érezhető a történetvezetésben – mely nem követi a mindenki által ismert események minden mozzanatát, hisz Mária történetét látjuk, nem pedig Jézusét – de az apokrif evangéliumok ismerete is felsejlik, bár az azokban olvasható Mária és Jézus kapcsolatára vonatkozó részeket messzire elkerüli, hisz ezek profán, avagy spirituális beavatási értelmezése egyaránt lehetséges.

A Péter és Mária közötti konfliktus (mely a Mária evangéliumában is megjelenik) ábrázolása mellett az alábbi apokrif részlet mondandója is érezhető az alkotáson: „Nőként fejtette ki mindezt, aki tökéletesen megérti a dolgokat. Mária azt mondta: Mondd meg, Uram, miért jöttem erre a helyre, hogy nyereségem legyen vagy, hogy elveszítsek? Az Úr azt mondta: Megtisztítani a sok-sok kinyilatkoztatót!”

(A Megváltó párbeszéde 139-140.).

A filmből is tisztán felsejlik, hogy Mária értette, élte meg leginkább a krisztusi benső tanokat, s ezt próbálta férfi apostol társainak is átadni, ellensúlyozni az ők többnyire exoterikus megközelítését. Talán ezen újszerű megközelítések, és a fentiek miatt sokaknak nehezen befogadható üzenete miatt is támadták egyes kritikusai, pedig pont ezektől hiteles és értékes. Kulcsmondatait – amolyan végkifejletként, amire a film közben végig vártunk -talán a feltámadásról bizonyságot tévő Mária Péterhez és a többi apostolhoz intézett szavai között találhatjuk meg:

„Végig a változást kerestük a világban, de rosszul gondoltuk. Isten országa itt van, most.”

„De az Isten országa… Akkor az hogy lehet igaz? Mert az nem olyasmi, amit a szemünkkel látunk. Itt van bennünk.”

„A világ csak úgy változik, ahogy mi változunk.” „Csak remélhetem, hogy meghallottátok, amit mondtam.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. további információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close