Héty Péter: „Az Isten Anyai minősége melletted van, soha nem fog elhagyni téged.”

„Az Isten Anyai minősége melletted van, soha nem fog elhagyni téged.”

 

Az indiai hagyományban a Dévi jelentése: istennő; az istenség női aspektusa. Az elmúlt időszakban az egyik legnagyobb becsben tartott ilyen jelzővel illetett szellemi tanító Nirmala Sundari Devi 1896. április 30-án látta meg a napvilágot Indiában, Kheora faluban (ma Bangladesh) egy elszegényedett vaisnava brahmin családban. Sivananda Saraswati „az indiai föld legtökéletesebb virágának” nevezte. Később hívei, akik különféle csodákat is tulajdonítottak
neki, az 1920-as években Anandamayi Ma-nak kezdték nevezni, melynek jelentését Paramahansa Jogananda a nyugati világ számára Üdvösséggel Teljes Anya-ként fordította le.

Már két éve járt iskolába – ahol tanárai meg voltak vele elégedve –, amikor édesanyja aggódni kezdett mentális fejlődése miatt, mivel közömbös, bár boldog viselkedés jellemezte.

„A tudatom sohasem kapcsolódott ehhez az ideiglenes testhez. Mielőtt erre a földre jöttem, az Atya, és én ugyanaz voltunk. Kis lányként is ugyanaz voltam. Felnőtt nővé váltam, de még mindig ugyanaz vagyok.”

– emlékezett vissza később. Ennek megélése nem eshetett nehezére, hisz erősen vallásos családba született, ahol a szertartásokon már hamar extatikus megélésekben volt része. Helyi szokások szerint 13 évesen férjet választottak neki, és a házasságot meg is kötötték Vikramapura Ramani Mohan Chakrabartijával, akit később Bholanath-nak neveztek.

A kemény házimunka, amit amúgy nagy örömmel végzett, egy idő után már nem nagyon ment neki, mivel visszatérő átszellemült állapotok kísérték mindennapjait. 18 évesen férjéhez költözött, akit teljesen elvarázsolt felesége csendes és bölcs lénye, és Bengáli anyának szólította, ami a legmegtisztelőbb cím egy nőnek. Házasságuk később cölibátusban telt, mivel férjének testi közeledésére Nirmala életfunkciói önkéntelenül leálltak, és ha ilyenkor hozzá ért valaki elektromos kisülést is tapasztalt. Férjének emiatt felajánlotta, hogy váljanak el, de ő inkább spirituális beavatást kért tőle, amit meg is kapott.

Ekkoriban kezdtek mások is tanításért folyamodni hozzá, amit eleinte leginkább személyre szóló, és spontánul megnyilvánuló mudrák (szimbolikus jelentéssel bíró kéztartások) és ászanák (testtartások) által adott meg. Shahbag-ba költözésük után egyik első, közeli tanítványa Jyotiscandra Ray lett, aki „Bhaiji” néven is ismeretes. Tuberkolózisából való felépülését – mely egyben szellemi újjászületését is hozta – Ma-nak köszönhette. Először ő használta rá az Anandamayi Ma nevet és 1926-ban helyreállította számára a korábban elhagyatott ősi Kali templomot Siddheshwari területén, majd az első ashramot is ő hozta létre 1929-ben Ramna-ban, a Kali Mandir körzetében. Bholanath gyakran őt kérte fel, hogy útjaira elkísérje Anandamayi Ma-t. 1937-ben Ma kezei között az ő nevét mondva lehelte ki utolsó lélekzetét.

Férje és legfőbb követője Bolanath is hasonlóan távozott egy évvel később. Ez idők során egyre több ember kezdte isteni élő megtestesülésnek tekinteni és ettől a ponttól kezdve különböző tudósokat, spirituális tanítókat és egyszerű keresőket egyaránt vonzott Anandamayi Ma lelkisége és tanítása. Sokat utazott Inda szerte, betöltve küldetését. Hinduk, muszlimok, keresztények egyaránt megkeresték és ő is egyként fogadta őket, az egyetemes egység tanítójaként. A nyugati emberek számára Paramahansza Jogananda legendás könyve az Egy jógi önéletrajza tette ismertté, melyben többször is felbukkan Anandamayi Ma és egy külön fejezetet (45.) is szentelt neki. Így nem csak indiai követői (26 ashram lett neki szentelve India területén, ebből kettő Bangladeshben található) voltak szép számmal, hanem nyugatiak is széles körben elismerték.

Elbűvölte mindazok szívét akik egy kicsit is közel kerültek hozzá, mondták a szemtanúk. Isten-központú életre tanított a világban, és ehhez megadta az élő inspirációt saját lényével, lehetővé téve, hogy több ezren törekedjenek erre a nemes eszményre. Támogatta a nők lelki egyenlőségét is, és megnyitott olyan szent rituálékat számukra, amelyeket évszázadokon keresztül csak férfiak végezhettek. Tanítási stílusa vicceket, dalokat és utasításokat tartalmazott a mindennapi életre, hosszú beszélgetésekkel, csendes meditációval és a szentírások ajánlott olvasásával. Saját benső megtapasztalásából megújította és tovább adta az indiai hagyományt, kapcsolatban volt a kortárs spirituális tanítókkal, művészekkel, tudósokkal, de olyan állami méltóságokkal is, mint pl. Gandhi, vagy Nehru. Az egyik utolsó nagy, egyetemes indiai szellemi tanítóról, Sri Ramana Maharsiról például ezt mondta

„Ő az óceán, mi pedig a beléömlő folyók vagyunk.”

Földi testét 1982. augusztus 27-én hagyta itt Dehradunban, majd három nap múlva egy Samadhi szentély épült fölé Kankhal ashramjának udvarán, az észak-indiai Haridwarban. Indiában a női mesterek, szentek példája természetesen nem egyedül álló. Az utóbbi időkből Anandamayi Ma-n kívül érdemes még példaként megemlíteni néhányukat a legismertebbek közül: Swami Mother Jnananda, Sri Sarada Devi (Sri Ramakrishna Paramhansa oldalán), Sannyasini Gauri Ma, Sati Godavari Mataji, Giri Bala, Ammá (Máta Amritánandamaji, az ölelő szent), Sri Mataji Nirmala Devi, Mother Meera (jelenleg Németországban él), Mira Alfassa másnéven „The Mother”, Sri Aurobindu oldalán, bár ő európai születésű volt), Sri Amma (Sri Bhagavan oldalán).

 

Anandamayi Ma idézetek:

4. A Mindenható Isten névtelen és formafölötti; de minden név és forma az Övé.
5. Ő az Atya, az Anya, a Guru, a Barát, a Teremtő, a Fenntartó az Átváltoztató – Ő minden.
8. Törekedj meglátni Istent mindenben és mindenkiben, beleértve saját magadat.
36. A dualitás fájdalom. Ameddig az ember rá nem ébred az Egyben való identitására, a
születés és a halál ciklusa folytatódik számára.
41. Ahogy a világi érdekek csökkennek, úgy jelenik meg a haladás az igazi öröm felé.
43. Az Istenhez való vonzódás és az érzéki világ tárgyai iránti közömbösség párhuzamosan
fejlődnek.
48. Társadat és gyermekedet Isten megnyilvánulásaként szeresd és szolgáld. Minden munkádat tekintsd Isten szolgálatának.
96. „Ki vagyok én”? Ennek realizálása az élet célja.
(Anandamayi Ma mondásai a Ramanashram összeállításában )
12. Ha mindent ráhagysz arra, Aki a Béke Forrása, csak akkor reménykedhetsz a béke eljövetelében.
20. Mikor az ember vágyai beteljesületlenek és eredménytelenek, ugyanarra tovább vágyakozni nyilván újabb felesleges csalódást okoz. „AZT” keresni, amiben nincs bánat, és amiben
minden megtalálható, az ember egyetlen kötelessége.
22. Legyen napi rendszeres szellemi gyakorlásod (sadhana). Ha körülményeid semmi mást
nem engednek meg, akkor emlékezzél Reá.
29. Nézd, ha rózsát akarsz szedni, be kell nyúlnod a tövisek közé. De ha valaki nagyon vágyik
a rózsára, nem tántorodhat el a tövisektől való félelmében.
39. Ne hanyagold el saját igazi otthonod keresését. Csak ha ide eljutottál, akkor értél igazán
haza.
41. Az ellenségesség, megvetés, káromló nyelvezet, rossz érzés stb., még ha csak az elmében rejtőznek el, akkor is vissza kell hulljanak önmagunkra. Senki ne akarjon magának ártani
ilyen gondolatok és érzések tárolásával.
90. Az időben élni azt jelenti, hogy kötve vagyunk általa és a halál által. Ha nem emelkedsz
az idő fölé, hogy menekülhetnél meg a halál karmaitól? Ennek a világnak ez a velejárója. Idegenben el kell szenvedned az idegenség nehézségeit. A te Anyaországodban nincs feszültség
és bánat, erőszak és gyűlölet, elidegenedés és nincsenek meg a fény és sötétség ellentétei.
96. Az elhunyt lelkét megidézni nem tanácsos, sokszor más lény válaszol. Az Önvaló szintjén
egy vagy az elveszettel és tudd elmédben, hogy az Önvalóban veled van, és benned van. Ez
nem vágyálom, vagy a gondolat kívánsága. Ez az Igazság!
116. Az, aki vágyik Isten után, megtalálja Őt, és annak számára, aki megtalálta Őt, a halál
meghal. Légy készen Isten megtapasztalására.
132. Ha nincs lehetőség szent és bölcs ember fizikai jelenlétébe kerülni, akkor kontempláld az
Isteni Lakost (Vasudevát, a mindenütt lakót), aki minden emberi szívben jelen van.
143. Az Isten Anyai minősége melletted van, soha nem fog elhagyni téged. Hát nem vagy a
magzata? Gondoskodik mindnyájatokról.

Matri Vani (Az Anya Szavai) – Első kötet

13. Az állatok és a madarak nem vágynak megszabadulni a szenvedéstől és megtalálni a Legfőbb Lényt, aki örök boldogság és örök szépség. Ez a törekvés csak az emberé.
14. Megkapva az emberi születés nagy adományát, ne tékozoljál egyetlen percet sem.
169. Az Isten felé vezető útzarándokai, sokszor találkoznak akadályokkal, botlást okozó kövekkel, amelyek előző cselekedeteikből származnak. Ilyenkor így kell imádkozni: „Uram övezz fel
türelemmel és adj erőt a kitartáshoz, hogy folytatni tudjam zarándoklásomat Hozzád”.
193. Ahogy ugyanaz a személy apa, fiú és férj, és egyik se kevésbé, mint a másik, így a tudás, odaadás és cselekvés ösvényei mind az Egyhez vezetnek.
203. Két típusú nyugtalanság van: az egyik a világi aktivitás következménye, a másik a spirituális ösvényen való haladással kapcsolatos nyugtalanság. Az utóbbi egy eszköz az igazi béke eléréséhez.
204. Mindent áthat az Önvaló. Ő maga áthatott és áthat mindent. Ha felsírsz Hozzá, valódi
vágyódással, és elkeseredett mohósággal, azonnal veled lesz. Egy anya pontosan tudja, hogy
a gyermeke valódi félelemből sír, és ha ezt a zokogást hallja, ledobja minden munkáját és siet
az ő drágájához.
269. A Guru-tanítvány viszony öröknek tekinthető, amennyiben a Guru rendelkezik isteni hatalommal, és ezt közvetíti a tanítvány felé a beavatáskor. Mivel ez a hatalom örök, a kapcsolat
is az.
294. Keress benne (az Igazságban) menedéket. Az Ő oltalmában minden szégyellni való és
tökéletlen el fog múlni. Sérüléseid erényekké fognak változni. Ő Atya, Anya, Barát, Szerelmes,
egyedül Ő Minden. Keresd a Guru támogatását, Ő maga mindenhol ott van. Benne találni
menedéket, az már felszabadulás.
296. Ameddig a belső Guru (Satguru) nem nyilvánult meg hogyan lehetne a beteljesedés közel?

Matri Vani (Az Anya Szavai) – Második kötet

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. további információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close