Aquarius Kincsei Folyóirat – 2018/2. szám

AQUARIUS KINCSEI FOLYÓIRAT 

– az Aquarius Kulturális Alapítvány szellemi és kulturális folyóirata.

“Egy csepp ambrózia az Istenek italából. Mert a Vízöntő-kor apokalipszisében az egyetlen adekvát alapállás már nem az Írástudó, hanem a Kereső ember alapállása. A Kereső emberé, ki e kortytól felébredt és emlékezni kezdett. Emlékezni mindarra, mi benne egykoron egyetemes, tiszta és örök volt. Mindarra, mi  isteni eredetét hordozta.”

Ízelítő a tartalomból:

Szellemi kincsek

Karl von Eckarthausen: felhő a szentély fölött

“Az erkölcsi igazságot – akár az elméletit, akár a gyakorlatit – az írásokból és a hagyományokból vonjátok ki. Mivel az eszetek princípiuma az önállóság, és az akarat motívuma csak az egoizmus, ezért a kényszerítő erkölcsi törvényt vagy nem látjátok a világosságotokkal vagy visszataszítjátok az akaratotokkal. Ennyire jutott a mai felvilágosodás. Az egoizmus a filozófiai képmutatás köntösében a romlás gyermekét szülte a világnak.”

Gondolkodtató

Bakos József: Hermetikus feljegyzések

“A hermetikus út tehát ahol kezdődik, ott végződik; egyszerre halad a világ labirintusán át és a tudatban „befelé”, de el sem mozdul az a hermetikusan lezárt edénytől – melyben a transzmutáció zajlik hisz az em be ri tudat az „edény”, a filozofikus tojás (a mate ria prima jelképe), mely szoláris és lunáris félre oszlott, ha tetszik analógiás és logikus funkciókra, „gondolkodásra”. Ezzel a nagy vallásos polaritás törvényének (Herts), de általában is minden dualitás alap jává válik: a Kelet és Nyugat irányára, a fény, élet és jobb kéz útjává, illetve a sötétség, halál irányára, a bal kéz útjává.”

Szabad polc

Mayer Zsolt Simon: A fehér kasztni

“Egon Trunk a hideg avaron csoszog. Az erkély korlátján ücsörgő angyalok széttárják alabástrom karjuk, arany vérük pezsdül a fagyos zivatarban. A vaskorszak dicsősége úgy pendült az elmúlt háborúkban, mint a hangok egy szimfóniában, amelyek nem hagyták széthullani az erőtlenné halványodó harmóniát.”

Sütő Zsolt: Lélekzet-nemzetség

Barbelo: Nyomor a köbön

“Szellemi nyomor az, mikor önteltségünkben és önzőségünkben, kizsákmányolói és parazitái vagyunk az élet áramlatainak. Szélsőségesen individualizálódott én-tudatunk nar cisztikus volta oly krónikus, hogy magán kívül már mást nem lát, körülötte lévő világgal nem foglalkozik. Ennek közvetlen következménye a lélek nyomora a négyzeten.”

Grócz Attila: …az utóhang

“Ezer arcom van. A titok maga vagyok. Ölelés vagyok, – a tisztaság gyémánt ereje. Egymás felé induló kezek lágy érintése. A vér akarata. Tízezer bőr. A lélek tízezer tüze és fénye. Mozdulat és a tánc. Sírás és fájdalom. “

Grócz Attila: Dobbanások

“Az első dobbanás a fényé volt. Ereimben színarany lombok közt tízezer patakban csordogált lüktetve, s vitte magával, vitte szelíden pókhálós, öreg titkok-életem.”

Török-Zselenszky Tamás: Méhdi levele Smirnához

“Feltárulhat-e a valós történelem, amelyet nem a „győztesek” írtak?  Csakis az Egy valóban. Csakis a lélekben. Azonban akik ezt meglátják. legyenek méltóságosak; bölcsek és szeretettel erősek, erejükben kegyesek! Nem az számit, hogy milyen rossz történt az úton, hanem az, hogy mit sikerült megőriznetek az eredendő jóból. Feltárulhat-e a vallás mögötti vállalás. a sallang mögötti valóság? “

Bükkösy Beatrix: Restart, a vámpír – So strong so bright

A Most nemzedéke ifjúsági rovat

“Mindeközben fiatal barátaink már kijöttek az uszodából, s az ünneplő forgatagba vegyülve kutakodtak a  számukra készített önfeledt szórakozás lehetőségei között. Ebben a tekintetben Tomi volt közülük a leggyorsabb – tekintettel arra, hogy az uszoda után roppantul megéhezett, miközben épp egy svédasztal és a mellette felállított süteményes pult mellett haladtak el.”

Mozgó

Hoszai Macuo: Scorsese: Némaság

“Teremtésünk zárt, boltozatos terében erjed a fölhalmozott idő. Sorsok, istenek, népek és háborúk egymásra feszülő, torlódó világa, a történelem, bomlik, alakul át. És a felszabaduló gáz kit kábít, kit ébreszt. (A szenvedélytelen éntelenség hogyan érthetné meg Golgota misztériumát? Az az éntelenség, amely a nemlét árnyékába bújva dörgölőzik istenéhez.) Tényleg a poklon keresztül vezet út?”

Hangoló

William Goldsmith: Örömadú Beethoven IX. szimfóniája

“Beethoven titáni szerénysége, amely csak az Égre pillantva alázatos, nem maszk, hanem fölismerése annak a sorsnak, amire rendeltetett. Sikerült betölteni  az egyetemes feladatot? általa is teljesedhetett annyiak óhaja a változásra? Az alkotásban lángoló élet áldozata elfogadásra talált  végül az Égben?”

Lapozó

Gustav Meyrink: A fehér dominikánus

Nita Abbestee: Ifjúsági biblia

„Ha a hívó szót a külső fül már nem is foghatta fel, az mégis sok embernél eltalált a mikrokozmoszuk közepén lévő rózsabimbóhoz. Ott hatalmas, számukra megmagyarázhatatlan vágyakozást ébresztett egy másik életre, szabadságra, barátságra és szeretetre. Ennél az érintésnél a rózsabimbó vibrált a boldogságtól, és az az ember, akiben mindez végbement, újra és újra azt kérdezte magától: „Hol találhatom meg ezt a másik életet, mely után olyannyira vágyódom? Hogyan érhetem ezt el valaha?”

Hatodik száma olvasható itt,

és letölthető: itt

Kellemes olvasást, időtöltést kívánunk!

Az előző szám elérhető: itt

Aquarius Kulturális Alapítvány

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. további információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close