Aquarius Kincsei Folyóirat – 2017/2. szám

AQUARIUS KINCSEI FOLYÓIRAT 

– az Aquarius Kulturális Alapítvány szellemi és kulturális folyóirata.

…ennek az emlékezésnek az aurájában születik
a vágy, a visszatérés lehetőségének vágya. Ezek a
sorok tehát a visszatérés lehetőségének sorai. Sorok, melyek tegnap íródtak, vagy négyszáz évvel
ezelőtt, vagy huszonöt éve egy zen kolostorban,
a Duna-kanyarban, vagy egy hűvös hajnalon egy
német-alföldi padlásszobában. Sorok, melyek az
apokalipszis dübörgő örömhírében születtek. Mert
az apokalipszis örömhíre, hogy a kaput zörgetik.
Sorok tehát, más szóval: válaszok.
…a kilincs felé mozduló kezek lenyomatai.

Ízelítő a tartalomból

Szellemi kincsek

A rózsakereszt jelensége a XVII. századi Európában – II. rész

“Magának Andreaenak sikerült meggyőzni a veszélyes nyugtalanságot szító Friedrich Gricket azokról
a jószándékú eszmékről. melyek a (Rózsakeresztes)
Kiáltványok megírásához vezettek. 1619. október
21-én Grick a Menapius álnév alatt írt Irenaeus-Agnotus tanulmányai egyikének a végén határozottan
hadat üzent a Kiáltványok szerzőinek. A következő
ultimátumot adta nekik: öt hónapon belül ön- ként
álljanak ki művük mellette máskülönben következő röpiratában felfedi kilétüket. Andreaenak ezt a
fenyegetést nagyon is komolyan kellett vennie. mert
Grick megjegyzéseiből kiderült, hogy igen jól ismerte
a rózsakereszteseket. Andreae valószínűleg meglátogatta veszélyes ellenfelét Ausztriából visszatérőben, s bizonyára meggyőzte arról, hogy a Kiáltványok
esetében jószándékú tréfáról van szó, s kellő diszkrécióra kérte. Az biztos. hogy Grick már 1619. november 22-én közzétette a megbeszélés eredményét
Liber T avagy Porttls tranquilitatis (1620 júniusa)
című utolsó Irenaeus-Agnotus röpiratához a következőt fűzte hozzá: „A Fama és a Confessio szerzőjét
nagyon jól ismerem: ezeket a szövegeket röviddel
ezelőtt valamiféle szeszélyből kifolyólag és tréfának
tartván írta”. Ettől kezdve Grick csupa dicsérettel illette Andreaet. Politikai írásaiban Besolddal és Erasmussal egyetemben mint háborúellenes koronatanút
hozta fel.”

Hermész egyik dicshimnusza

“Ki magasztalhatna Téged túl,
vagy egyáltalán méltóságod szerint?
Hová nézzenek szemeim, hogy dicsérjelek?
Felfelé vagy lefelé; befelé vagy kifelé?
Nincsen olyan út, olyan hely, nincsen olyan teremtmény sem,
mely Rajtad kívül lenne. Minden Benned és Belőled van.
Mindent adsz, és semmit sem veszel el,
mert minden a Te birtokod, és semmi olyan sincsen,
ami ne a Tiéd lenne.”

Aczél Zoltán: A kereszt geometriája

“A kereszt misztériumát csodálatosan sejteti a kocka
és a dodekaeder viszonya.
A kockából a kereszt segítségével lehet dodekaedert
hajtogatni, és fordítva, a dodekaederből kockát. A
kocka 6 oldalát kiterítve keresztet kapunk. A keresztet
összehajtva kockát. A dodekaedert 12 ötszög képezi.
Ha egy kiterített kocka oldalaira olyan tetőt teszünk,
amelynek élei egy ötszög oldalai, akkor ezt a keresztet
az egyik irányba összehajtva kockát kapunk, a másik
irányba hajtva dodekaedert.
Kifordítom, dodekaeder, befordítom kocka.
A köztes állapot a kiterített kereszt, ami nem sík, hanem az egyik oldala a kocka 6 oldala, a mások oldala
pedig a dodekaedernek 6 olyan metszete, amit összehajtva 12 oldalú testet képezünk.
12 ötszöget.
A kockának 12 éle van, és ezekre az élekre szerkeszthető ötszögek azok, amelyekből a dodekaeder testet
alkot. A dodekaeder el van rejtve a kockában, és a
kockában a dodekaeder, és egyik a másikból a kereszt
hajtási élein át elérhető.”

Szabad polc

Barbelo: A cselekvés misztériuma

“A tettek eltévedt agóniájában élünk
Megannyi pokoli küzdelem, évezredek feszült igazságvadászata hasztalan. Gyomrunk az életet megemészteni nem tudván, a sok öklendezéstől kifordult, s az élet
szentségét bélsárral kentük össze. Ebből hagyományt
és szokást csináltunk.
Templomaink a gettóktól és a szegény negyedektől,
sőt még a luxus szépségszalonoktól sem különböznek.
Elégedetlenkedés és panaszkodás mindenütt. Ennek
oka egy és ugyanaz. A tetteink hiábavalóságának fájdalma.
Miért?”

Mayer Zsolt: Recycling

Grócz Attila: Áramlás

Bükkösy Beatrix: Restart, a vámpír

“Mint egy rendes vámpírnak, nincs tükörképem és árnyékom sincs, hát ilyen halmozott hátránynyal mihez kezdjek ebben az Elvarázsolt Kastélyban? Valami dolgom mégiscsak kell, hogy legyen, különben nem lennék itt nézelődni, hogyan sötétül-világosodik körülöttem a számtalanszor
bejárt labirintus. Mint nyúlnak hosszúra a napok és a szomszéd ábrázata, hogy apad törpévé
minden érkező az első körülnézés után. Aztán ki-ki helyet talál magának a legkevésbé kínos
tükörképe közelében, ahol az ábrázata ferdeségével nem kell állandóan szembesülni. De azzal
sem, hogy a kezdetben varázslatosan ragyogó díszletek mennyire megfakultak és elkoptak már.”

Mozgó

Hoszai Macuo: Gondolatok Stanley Kubrick 2001 Űrodüsszeia című filmjéhez

“Az örömhír.
(…amikor az ember a világ jelenségeit tapasztalja, tudatosan, vagy sem, az Egésszel kerül
kapcsolatba, önmagával, a háromságos misztériummal, aki a kezdet és a vég. A mindent
magában foglaló őssel, az univerzális önvalóval, Adam Kadmonnal, aki a mi megismerésünk
által ébred fel mindig magasabb tudatállapotban.
A film nyitó képeiben megjelenik ez a teljesség, mint tere és ideje, mint határtalansága és
örökkévalósága az emberi történetnek, amelyben, mint kozmikus egységben egy szellemi
elv, egy tűzelv lobban lángra és fejlődik önálló entitássá majd, aki magában hordozza a kozmoszt, annak minden erejét, és képes fiúként azt megújítani.)”

Negyedik száma, letölthető: itt

Kellemes olvasást, időtöltést kívánunk!

Az előző szám elérhető: itt

Aquarius Kulturális Alapítvány

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. további információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close