A Karácsony misztériuma – mindenkor

„A teremtés egy kétszeres folyamat. Egy valóban isteni alkotásban először az ősprincípiumról, az ősképről és a mindig és örökké kimondhatatlanról van szó. Ez az, ami maga kívül áll a teremtésen, az Atya-Anya, a mindent átfogó gondolat: az örök Nem-Létező. Másodszor van egy erő, amely harmóniában van az ősképpel. Ebben az erőben és ezen az erőn keresztül tud az őskép kifejeződni. Az alkotó Szellem ezt az erőt felszabadítja a káoszból, az ősanyag végtelen óceánjából, az örökké Létezőből. Tehát létrejön egy Őskép – egy idea – és egy életterület, egy megnyilvánulási lehetőség az idea számára.”
(A modern Rózsakereszt elemi filozófiája)

A fogantatás és a születés rejtélye, amely meghatározta civilizációnkat, a nyugati életrendet, és amelyre oly sokszor hivatkoznak, nem csoda. Nem csoda abban az értelemben, amely nem körülményes, külső dologként, azaz vallásként értelmezi azt, amely magától értetődő, tehát isteni. Ég és Föld, Atya és Anya, Szellem és Anyag egyesülése az, amelyben a Lélek fogan.
A Fiú.

1. Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és
Isten vala az Íge.
2. Ez kezdetben az Istennél vala.
3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett,
a mi lett.
4. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek
világossága;
5. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség
nem fogadta be azt.
(János Evangéluma)

Az Új Ember, a Jézus, amely nem egyszer, egyetlen egyszer, hanem a teremtő örökkévalóságban örökké fogan, és születik meg, mindig harmadikként, és növekedik Atyává, Anyává. Ő maga az az újabb minőség, amelyben az isteni vlág dicsőségről dicsőségre fejlődik. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, az isteni rendnek át kell haladnia az alkímiai folyamat állomásain. Így minden, ami az Egységben kiteljesedett és kicsengi utolsó akkordjait, sötét barlanggá kövesül, amelyben, mint a labirintusban a Mindenség keresi centrumát. Ebbe a labirintusba való belépés a nigredo, amelyet a közönséges tudat bukásként tapasztal, ugyanakkor a sötétség az átalakulás, az erjedés mélysége is, amelyben, minden, ami van, átértelmeződve bomlik, és lassú égésben korhad szét új világok új teremtések anyagává.
Ahhoz, hogy megszülethessen Mindenség Rendjébe való reorganizáció inspirátoraként, a Sötétségnek, azaz a nő princípiumnak, az Anyagnak ismét át kellett magát adnia a Szellemnek, Máriává, a Szűzzé alakulnia. Ami kiforrt, letisztult, hordozója annak a Másnak, a Világ Megújítójának, aki eredménye és összefoglalója az örökkévalóság történetének az időben. Ő a makrokozmosz és a mikrokozmosz uniója. Mária, a hordozó ősanyag, amelyben az őskép a Fény által felismerhető. A Prima Materia. A felismerés a Gnózis. Az Egyetemes Szerzet korszakokig készítette elő misztériumai segítségével a Szellemet befogadó Anya megjelenését, és a Fiú születését, aki ismét egy lett az Atyával, a Krisztussal. A Kozmosznak ez a felfoghatatlannak tűnő drámája átélhető a mikrokozmoszban. Ez életünk értelme, és mindannyiunk lehetősége, kivétel nélkül.

„Tekintsük át még egyszer, mit is nevezünk mi tudatnak.
Az egyetemes tanítás szerint: ahol szellem és
anyag találkozik, ott a találkozásnak egy gyújtópontja
jön létre. A találkozásnak ezt a gyújtópontját nevezzük
léleknek, illetve tudatnak. Egy valóban élő lényben
keletkezik a valóban élő lélek, és a vele kapcsolatos tudat.
Tehát a tudat a létezőből és a nem-létezőből születik
meg. Vagyis amit mi saját önvalónkként oly gondosan
ápolunk, mint legfőbb birtokunkat, amiért élünk és
meghalunk, a saját énünk, közelebbről tekintve nem
több és nem is kevesebb mint egy természeti jelenség.
Ez tulajdonképpen egy tulajdonsága az anyagnak,
ezen életterület atomjainak a tüzes tulajdonsága,
amelyben és amelyből élünk. Ha hidrogént és oxigént
hozunk össze, és elegendő hőt közlünk vele, akkor tűz
keletkezik, és ez a tűz fényt termel. Ha egy bizonyos
képlet alapján az éteri és asztrális nézeteket is bevonjuk
ebbe a folyamatba, akkor különös tűz: a tudattűz
keletkezik: És belőle sugárzik a tudati világosság. A mi
tudatunk tehát nem Szellemtűz, nem valódi tudat,
hanem egy természeti jelenség, egy természeti tűzfolyamat
eredménye. Nem több és nem kevesebb, mint e
világ anyagi atomjainak egy tulajdonsága.

„Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem
születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten
országába.”
(János 3,5)

Ez azt jelenti, hogy megtörténhet az emberben egy
újraalkotás, egy teljesen új teremtés, amelyben a
Fény és az Erő által egy új ember keletkezik. Valami
alapvetően megváltozhat bennünk. A kérdés csak az:
Hogyan tudunk együttműködni ebben?”
(A modern Rózsakereszt elemi filozófiája)

 

Ég szülte Földet, 
Föld szülte fát,
Fa szülte ágát,
Ága szülte bimbaját,
Bimbaja szülte virágját,
Virágja szülte Szent Annát,
Szent Anna szülte Máriát,
Mária szülte Krisztus Urunkat,
a világ megváltóját.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. további információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close